Rodičia všade na svete sa snažia o dve základné veci – o spokojnosť ich dieťaťa a o to, aby si zjednodušili život. A na to slúži nosenie detí. Nosenie pozitívne vplýva na telesný aj duševný vývin dieťaťa. Dieťatko má pocit bezpečia, istoty, cíti teplo matkinho tela a počuje tlkot jej srdca. Je v polohe, ktorú si pamätá z matkinho bruška. Všetko je mu známe a preto je dieťatko spokojné. Nosením dieťa získava potrebné základy sebadôvery, zdravého sebavedomia a sebaúcty. Nosenie napomáha rozvoju intelektu, prehlbuje vzťah medzi rodičom a dieťaťom, nosené deti majú nižší výskyt dojčenskej koliky, skôr sa dokážu upokojiť, pretože sú chránené matkinou náručou. Nosiče nám uľahčujú: – cestovanie dopravnými prostriedkami – prekonávanie schodov – výlety a turistiku – nákupy – dojčenie dieťaťa – domáce práce – starostlivosť o dve deti súčasne (mladšie v nosiči a so starším sa môžeme hrať) – prekonávanie afektívnych záchvatov / žiarlivosti

Porovnávaciu tabuľka

Ak si neviete vybrať pripravili sme pre vás jednoduchý prehľad vlastností nosičov v tabuľke.

  Babyvak ERGO Patapum Šatka Klokanka Krošňa
Nosnosť 20 / 50 kg 20 kg 18 / 28 kg 15 kg cca 10 kg cca 15 kg
Pre novorodencov desc desc desc desc desc desc
Od 6. mesiacov desc desc desc desc desc desc
Od 1. roka desc desc desc desc desc desc
Nosenie vpredu desc desc desc desc desc desc
Nosenie vzadu desc desc desc desc desc desc
Jednoduchosť manipulácie desc desc desc desc desc desc
Pohodlnosť nosenia desc desc desc desc desc desc
Univerzálnosť použitia ** desc desc desc desc desc desc
Podpora správneho vývoja desc desc desc desc desc desc


s vložkou pre novorodencov ** použitie v meste, na prechádzke, na výlete, na dovolenke, pri turistike, doma